Akutflow - bedre flow i akutte situationer

 

AkutFlow havde kick-off d. 30. oktober 2009. Alle projektdeltagere var mødt frem for at komme nærmere, hvad det næste års arbejde skulle indebære.
”Et stærkt team”, som projektleder Thomas Riisgaard omtalte deltagerne. Projektet har nemlig formået at samle samtlige akuthospitaler i Region Midt, teknisk ekspertise fra Cetrea A/S og forskning fra både Datalogisk Institut; Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet.


Inspireret af Apple - integreret i Region Midt
- Inspireret af den måde eksempelvis Apple Inc. har præsteret at følge og understøtte et flow inden for det at lytte til musik, tænker vi at gøre nogenlunde det samme på akutområdet, siger Thomas Riisgaard og tilføjer om projektnavnet:
- Navnet AkutFlow indikerer denne tanke om at lave interessante strømlinede flows på akutområdet. Et akut flow for patient og personale hele vejen i gennem.
Projektet skal undersøge, hvordan man kan sikre et effektivt, professionelt og sikkert flow for hele patientens forløb: Fra patienten kontakter vagt- eller egen læge til vagtcentral til ambulance til hospital til udskrivning til hjemmesygeplejerske og egen læge. Projektet skal hjælpe med værktøjer til bedre koordinering på tværs af organisationer og sikre, at patienter får en hurtig og korrekt behandling.


Læge Erika Christensen, Leder af Præhospitalet Århus, om vigtigheden af Akutflow projektet:

- Først og fremmest er projektets fokus vigtigt for, at patienten møder et professionelt og effektivt sundhedssystem. Har vi eksempelvis et flow, der ikke kan tage sig af de dårligste patienter, kan vi risikere at bruge vores ressourcer forkert. Eller akutmodtagelsen er optaget af de patienter, der måske ikke er så akut syge. Lykkes det for os, kan vi få bedre tid til de patienter, der ikke er så dårlige og dermed undgå, at de bliver forsinkede, fordi der kommer noget nyt ind af døren.

 

Fælles dataflow
- For at få et godt flow i gennem systemet er det vigtigt, at data kan flyde frit, og man kan følge patientens vej. Som det er i dag, er det tre adskilte systemer, der skal tale sammen: Praktiserende læger/lægevagt, ambulancestyring og akutmodtagelse på hospital.
- Vi kan drage fordel af et fælles dataflow på tværs af de her systemer. For at det præhospitale skal lære noget, så er vi nødt til at få noget feedback. Og hele tiden få tilbagemeldinger – hvordan er flowet på hospitalet, hvor vi har sendt ambulancer og lægebiler til? Og er det så også dem, akutmodtagelsen straks lægger ind i det mest hastende spor? Og så vil vi naturligvis også gerne vide, hvordan det går dem.

 

Et sammenhængende akut sundhedsvæsen
- Det er Præhospitalet, der først hører om de mest syge og de mest tilskadekomne.
Vi får meldingerne ind fra 112, vi bliver ringet op fra praktiserende læger, der skal indlægge patienter, og vi hører fra hospitaler, der skal have overflyttet patienter. Når vi hører fra de forskellige systemer, skal vi sørge for, at de og patienten får den rette hjælp i rette tid. Derfor er det vigtigt for den præhospitale indsats at være med i et sammenhængende akut sundhedsvæsen. Så vi kan dele viden og dele data. Og vi kan have overblik over de patienter, der er inde på hospitalerne og dem der er udenfor. Det hele for at leve op til målsætningen: Rette behandling til rette patient i rette tid, siger hun.

 

Tilbage til nyhedsbrev


TEMAER

Læs mere om hvilke temaer projektet vil berøre på kommende workshops:

Tidlig diagnostik og behandling af akutte patienter

I dette tema vil vi undersøge, hvilke muligheder der er for tidlig diagnostik (EKG, laboratorieprøver, røntgenbilleder, blodtryk, temperatur, puls) samt hvordan samarbejdet skal foregå mellem de forskellige aktører.

1. workshop afholdes i februar 2010 på Århus Sygehus.


Visitation og koordinering af akutte forløb - Hvordan sikrer vi effektiv udnyttelse af ressourcer på tværs af akutmodtagelserne?

I temaet vil vi se på patientflow på tværs af akuthospitaler og sikre, at patienten bliver matchet med det i øjeblikket bedste behandlingssted vægtet på belastning og kompetencer. Temaet vil se på problem-stillinger omkring koordinering og muligheden for teknologiske hjælpe-midler.

2. workshop afholdes i april 2010 på Præhospitalet, Århus


Patientforløb og identifikation indenfor det akutte område

Et vigtigt område inden for patient-sikkerhed på det akutte område er korrekt identifikation af patienter. I dette tema vil vi se på håndtering af patient-identifikation og sikkerhed fra starten af et akutflow til slutningen. På tema-workshoppen vil vi identificere en række problemstillinger og mulige løsninger på problemstillinger omkring patientidentifikation.


Klinisk kommunikation mellem siloer i det akutte forløb

En forudsætning for et effektivt flow og sikker overlevering af patienter fra aktør til aktør er effektive kommunikations-kanaler og teknologier. Vi vil se på, hvordan kommunikationen kan effektiviseres mellem de forskellige siloer inden for akutområdet. Under dette tema vil vi bl.a. se på hvilke udfordringer, der er på det akutte område specielt rettet mod kommunikation, samt hvilke teknologiske løsninger som kunne hjælpe med disse problemstillinger.

Kontakt

Projektleder Thomas Riisgaard,
Cetrea A/S, tlf. 29 40 33 97,
email: thomasr@cetrea.dk

 

Følg debatter og aktiviteter på projektets egen hjemmeside: www.akutflow.dk