Hvis arbejdet er mobilt
- skal værktøjet også være det


Sundhedsprofessionelle sidder sjældent ved et skrivebord. Derfor er det en udfordring, at deres it-værktøj befinder sig der. Caretech Innovation har hjulpet med at finde ud af, hvordan data fra Systematics EPJ-system Columna og Capgeminis Bookplan bliver mobilt.

Brugerinddragelse og nytænkning af virksomhedernes eksisterende løsninger har ført til bedre arbejdsgange til gavn for patienter og personale på Akutafdelingen, Randers Regionshospital.

Derfor ønsker personalet heller ikke at slippe den igen, og de har fået lov at beholde prototypen, der stadig anvendes på Akutafdelingen.


Mobil adgang til patientdata
Caretech Innovations etnografer har i samarbejde med Systematic,
Capgemini og Akutafdelingen på Randers Regionshospital fået indsigt i sundhedsprofessionelles praksis. Prototypen ”Mobil adgang til logistikdata” er udviklet gennem en iterativ og brugerinddragende proces for at udvikle en prototype, der på en meningsfuld måde understøtter klinikernes arbejdsgange. Prototypen tager udgangspunkt i virksomhedernes eksisterende løsninger, som derved får tilført merværdi. Samarbejdet mellem de to leverandører har åbnet helt nye forretningsmuligheder i forhold til at udveksle data på sundhedsområdet.

Resultatet er en fungerende prototype, der giver klinikerne overblik over patienter på afdelingen samt mulighed for at inddatere og få vist patientdata.

Med mobil adgang kan sundhedspersonalet bruge deres it-værktøj, hvor deres opgaver og patienter er.

 

Caretech Innovation så en række udfordringer med klinikerne:

  • Forsinket deling af data
  • Forældet overblik over patienter og deres data
  • Tid brugt på dobbeltdokumentation

Iterativt samarbejde førte til mobil løsning:

  • Adgang til data fra overbliksskærme
  • Opdatere data på overbliksskærme og EPJ
  • Scanne armbånd giver hurtig og mobil adgang til patienters data

 

Tilbage til nyhedsbrevMed mobiladgang kan sundheds-professionelle bruge deres it-værktøj,
hvor deres opgaver og patienter er.

Foto: Helle Brandstrup Larsen

 

Brugerne siger:
"Jeg opfatter let tilgængelighed som mobilenhedens force. Altså, den giver mig hurtig adgang til overblik, men den giver ikke nødvendigvis et bedre overblik".
- Læge

"Mobilenheden kan være med til, at vi kan afslutte patienten hos patienten. Vi kommer jo til at flytte os fra kontorerne og ud til patienterne. Man kan gøre alt færdigt. Og der vil være tid til at snakke med patienterne. Der vil være større arbejdsro og arbejdsglæde. Vores arbejde bliver også mere synligt for patienter og pårørende".
- Medicinsk sygeplejerske