Blik for behov


De fleste Caretech projekter har til formål at afdække udfordringer inden for sundhedssektoren. Etnografer en vigtig del af projektteamet, fordi de undersøger brugernes behov og praksis som udgangspunkt for den teknologi, der bliver udviklet i samarbejde med brugerne.

 

Typisk opsamler etnograferne viden om feltet gennem kvalitative interviews og observation. Resultatet er indsigt i de udfordringer, man skal tage højde for, men også hvilke muligheder udviklingen kan være med til at skabe.

Nedenfor har vi samlet to eksempler fra etnografernes arbejde på video. Den ene viser konkret mock-up metoden. Den anden er et eksempel på, hvordan man kan samle og formidle viden efter 5 timers workshop til deltagere og andre interesserede.

 

Nem og bekvem mock-up
Etnografer fra Alexandra Instituttet viser i denne korte film, hvordan de
gennem brugen af mock-ups har inddraget klinikere i udviklingen af
mobil adgang til data fra elektroniske patientjournaler og overblikskærme.Fremtidens tværsektorielle sundhedssektor
Denne film præsenterer resultaterne af en brugerworkshop
mellem sundhedsfagligt personale fra kommuner, hospital og
praktiserende læger faciliteret af etnografer fra Caretech Innovation.
Deltagerne var samlet til fremtidsværksted om det
sammenhængende patientforløb. 

Tilbage til nyhedsbrev


Du kan læse mere om projekternes udbytte af det etnografiske arbejde - som observationer og anbefalinger - under det enkelte projekt på www.caretechinnovation.dk.

 

Læs eksempelvis rapporterne om tværsektorielle udfordringer eller personlig interaktiv hjemmeside.