Fem udfordringer for fremtidens sundheds- og velfærdsvæsen


Caretech har bidraget til at sætte turbo på udvikling af rammer og værktøj, der kan skabe fremdrift og markedsudvikling. Samtidig har vi givet plads til de små projekter, gode ideer og eksperimenter, der ikke lige passer ind men måske rummer kimen til kommende nationale satsninger.


Caretech Innovations arbejde med sundheds-it og velfærdsteknologi peger på, at fem temaer vil kræve fokuseret indsats de kommende år:

  • Telemedicin – fra isolerede løsninger til genbrug og sammenhæng
  • Logistik – patientforløb i flow
  • Tværsektoriel kommunikation - kommunikation på tværs af sektorer
  • Mobil adgang - for sundhedspersonale til sundheds-og velfærdsdata
  • Borgeradgang - til sundhedsdata

Læs mere om de konkrete tiltag i vores seneste årsrapport
Fem udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen

 

Tilbage til nyhedsbrev